Funda mayelana nokuchazwa kwesihlahla sesundu ephusheni ngu-Imam al-Sadiq, kanye nencazelo yephupho lesundu likhuphuka

Esra Hussein
2023-04-12T15:40:11+02:00
Ukuhunyushwa kwamaphupho ka-Imam Sadiq
Esra HusseinIhlolwe ngu Septhemba 22, 2021Isibuyekezo sokugcina: ezinyangeni ezi-XNUMX ezedlule

Isundu ephusheniKungelinye lamaphupho angafika ngokuphindaphindiwe kubantu abaningi, futhi aphethe izincazelo nezinkomba eziningi, ezinye zazo zibhekisela ebuhleni nasenjabulweni, kanti ezinye zingabhekwa njengesexwayiso noma inkomba yento ekhona empilweni yomphuphi. futhi incazelo enembile incike esimweni sezihlahla zesundu ephusheni kanye neminye imininingwane yombono.Yilokhu esizokufunda ngakho kulesi sihloko.

Isundu ephusheni
Isihlahla sesundu ephusheni ngu-Ibn Sirin

Isundu ephusheni

Isundu ephusheni lifanekisela ingcebo nengcebo lowo ophuphayo ayoyithola phakathi nenkathi ezayo.Ukubuka isihlahla sesundu ephusheni namahlamvu aso angashintshi kuwubufakazi bokuthi umphuphi unezimfanelo eziningi ezinhle futhi unamathela kahle enkolweni yakhe futhi akunjalo. ethintwa izilingo ezikhona eduze kwakhe.

Lapho umuntu ebona ephusheni ukuthi unakekela izihlahla zesundu futhi azinakekele, lokhu kuwubufakazi bokwanda kwesibusiso kubantwana bakhe nenzalo yakhe, uNkulunkulu ethanda, uma kwenzeka umuntu ebona ukuthi utshala amasundu, lokhu kusho ukuthi iyoshada owesifazane olungileyo futhi iyokhulisa udumo lwayo mayelana nomkhaya wakubo.

Ukusika izihlahla zesundu ephusheni kuwubufakazi bokuthi umphuphi uzolahlekelwa umuntu osondelene naye kakhulu, okungenzeka abe umkakhe, futhi ukuba khona kwezihlahla zesundu ephusheni ngenkathi zomile kusho ukuthi usuku lokufa komphuphi luseduze. Ukubona isihlahla sesundu ephusheni elingavundile kuwubufakazi bokuthi kukhona abantu abaningi ababushelelezi eduze komboni abangeke bazuze.

Izihlahla zesundu ezingatheli ephusheni zifanekisela ukwehluleka kanye nokuntula udumo.Kungase futhi kusho ukungakwazi komuntu ophuphayo ukufeza izinto ayezifuna.Izihlahla zesundu eziwa ephusheni zingamaphupho angemuhle futhi awahambi kahle neze ngoba abonisa isifo, okungase kugcine ngokufa, futhi uNkulunkulu uPhezukonke futhi Uyazi.

Isundu ephusheni lika-Imam Sadiq

Ngokusho kwencazelo ka-Imam Al-Sadiq, ukubona isihlahla sesundu ephusheni kuwubufakazi bokuthi umboni unobuntu obuqinile nobuholi futhi uyazi ukuthi enze kanjani kuzo zonke izimo ngokucabanga nokulinganisela kwengqondo, futhi yilokhu okumhlukanisayo kusukela ebuchosheni. abanye abantu endaweni yakhe.

Isihlahla sesundu esithelayo ephusheni sisho ukuthi kukhona ukudla okuhle nokukhulu okuza empilweni yomphuphi, futhi umbono ubuye ukhombise ukuphela kwezinkinga nezinkinga lowo ophuphayo abhekana nazo, kanye nokufika kwesibusiso nenjabulo kuye. ukuphila.

Iwebhusayithi ekhethekile ye-Dream Interpretation Online ihlanganisa iqembu labahumushi abahamba phambili bamaphupho nemibono emhlabeni wama-Arab. Ukuze uyifinyelele, bhala Indawo yokuchaza amaphupho eku-inthanethi ku-google.

Isundu ephusheni labesifazane abangashadile

Ukubona izihlahla zesundu ephusheni kwabesifazane abangashadile kuyizindaba ezinhle kuye, ngoba kusho ukuthi esikhathini esizayo uzothola izindaba ezilinde isikhathi eside, futhi lokho kuzoba isizathu sokumjabulisa kakhulu.

Uma intombazane engashadile ibona izintende zezandla ezithelayo ephusheni, lokhu kuwubufakazi bokuthi usuku lwakhe lomshado lusondela kumuntu omuhle futhi omuhle onezimfanelo eziningi ezinhle.

Ukubona owesifazane ongashadile egibela ezihlahleni zesundu kusho ukuthi uzoshada maduze, futhi ngephesenti elikhulu umshado uzoba ngawo lowo nyaka abona ngawo leli phupho, uma uhamba ngaphansi kwesundu ngephupho ingelinye lamaphupho athembisa kakhulu futhi libonisa ukufezeka kwamaphupho, ukufinyelela imigomo, ukwanda nokubusiswa kwemali.

Isundu ephusheni lowesifazane oshadile

Kowesifazane oshadile, uma ebona amasundu ephusheni, lokhu kusho ukuthi ukuphila kwakhe kuyogcwala ubuhle, izibusiso, nokuzinza komshado wakhe.Isundu elithelayo ephusheni lifanekisela ukuthi owesifazane uzoba nempilo enhle. nempilo ende, uNkulunkulu ethanda, ngaphezu kokuzinza nokuthula ayophila kukho.

Intende yesundu ephusheni lowesifazane oshadile ifanekisela ukuthi uzozuza impumelelo enkulu empilweni yakhe engokoqobo nasemshadweni.Ngaphezu kwalokho, uzobona izinto ayengazi ngaphambili.Umbono ubonisa nokuthi izingane zakhe zizoba nesimilo esihle futhi zizokwenza. bathole impumelelo eminingi kanye nempumelelo ezimpilweni zabo, uNkulunkulu ethanda.

Ukubona ukutholakala kwezinhlobo eziningi zezinsuku ngobuningi emithini yesundu ephusheni kungenye yamaphupho amahle, futhi uma umboni eqoqa izikweletu eziningi, futhi ebona lo mbono, lokhu kuwubufakazi bokuthi zonke izikweletu zizokhokhwa futhi. ukuphuma kwakhe ekucindezelekeni nasekudabukeni kuya enjabulweni nasenjabulweni.

Isundu ephusheni lowesifazane okhulelwe

Uma ebona owesifazane okhulelwe ephusheni lakhe ezama ukutshala amasundu, lokhu kubonisa ukuthi uzozala izingane eziningi ezinhle, kodwa uma ebona ukuthi utshala isundu esisodwa emhlabathini, lokhu kusho ukuthi uzonikeza. ukuzalwa kowesilisa, uNkulunkulu ethanda.

Ukubona izihlahla zesundu ephusheni kowesifazane okhulelwe kufanekisela impilo ezolile nokuzinza akuthokozelayo empilweni yakhe, ngaphandle kwalokho, uzothola izinto eziningi ezizomenza ajabule esikhathini esizayo.

Uma owesifazane okhulelwe ebona ukuthi isundu lomile futhi libunile, lokhu kukhomba ukuthi uzobhekana nezinkinga nezinkinga eziyoba imbangela yosizi lwakhe, futhi uzobhekana nazo isikhathi eside, futhi ukuphila kwakhe kuyoba yimbangela yosizi. aphenduke ubunzima nokudabuka.

okubalulekile 20 Incazelo yokubona isundu ephusheni

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokukhuphuka kwesihlahla sesundu

Ukubona ukuphakama kwezihlahla zesundu ephusheni kubonisa ukuthi kukhona okusha okuzokwenzeka empilweni yomphuphi, okungenzeka kube impumelelo yephrojekthi asebenza kuyo, noma ukukhushulwa kwakhe emsebenzini kanye nokufinyelela kwakhe isikhundla esisha nesihloniphekile.

Uma kwenzeka umuntu ebona ukuthi utshala amasundu, bese ebona ukuthi ayakhula, lokhu kuwubufakazi bokuthi lowo ophuphayo ukhule ngokweqiniso futhi uthole imali eningi, lo mbono ungase usho ukuthi ungumuntu olungile futhi uzoba nokukhulu.Entombazaneni engashadile, umbono ufanekisela ukugqwesa kwayo ezifundweni kanye nempumelelo yayo ezintweni eziningi ezinhle.Yayifisa sengathi kungenzeka.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokukha izinsuku esihlahleni sesundu

Iphupho lokukha izinsuku esihlahleni sesundu lisho impumelelo nezifiso umphuphi azokwazi ukufinyelela kuzo phakathi nezinsuku ezizayo.

Ukubona umuntu ephusheni ekhuphuka esundu futhi ekha izinsuku kusho ukuthi wenza konke okusemandleni akhe ukuze aphumelele futhi athuthukise amaphrojekthi akhe futhi uzophumelela kulokho. Ukukhetha izinsuku ephusheni kufanekisela ukululama okusheshayo nokuthola susa izinkinga nosizi lowo ophuphayo abhekana nazo kanye nesixazululo sokuthula nenduduzo empilweni yakhe.

Umbono ubuye ukhombise impumelelo nemigomo lowo ophuphayo afuna ukuyifinyelela.Uma kwenzeka owesifazane oshadile ebona ephusheni lakhe ukuthi ucosha izinsuku ephusheni, lokhu kuwubufakazi bempumelelo yempilo yakhe yomshado, ukuzinza nenjabulo azoyijabulela ngaphandle kwalokho, njengoba ezoba nezingane eziningi.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokukha izinsuku esihlahleni sesundu

U-Ibn Sirin uthe uma umuntu ebona ephusheni ukuthi ukha izinsuku futhi azidle ephusheni futhi lizwakala kahle, lokhu kuwubufakazi bokuthi ungumuntu othandekayo futhi abantu bahlale bemkhumbuza ngokumdumisa nokuthanda umlando wakhe. indoda,umbono ukhomba ukuthi uzoshada intombi enhle nehloniphekile enemvelaphi enhle futhi engeke izisole.ngokuyishada.

Ukudla izinsuku ephusheni ngemva kokuzikhetha kuyinkomba yothando lomphuphi ngemfundo namasiko nokuqhubeka kwakhe nokulwela ukufinyelela isikhundla esihle angazigqaja ngaso.

Ukusika isundu ephusheni

Endodeni eshadile uma ibona ephusheni igawula isundu, lombono awuhambi kahle neze ngoba usuke ukhomba ukuthi uzoshonelwa wumkakhe maduze nje. kumphuphi ozoba nesifo esibi futhi azophathwa yiso isikhathi eside kakhulu.

Ukusika izintende ephusheni kubonisa nokufa komuntu onesikhundla esikhulu noma isimo.

Ukubona intende yesundu ephusheni

Ukuba khona kwezihlahla zesundu ezithelayo ephusheni kuwubufakazi bezixazululo zenjabulo nenjabulo empilweni yomboni nokususa usizi nezinkinga ayehlala kuzo, futhi kufanekisela ukululama esifweni uma kwenzeka umuntu ephila. empeleni wayephethwe isifo.Umbono uphinda ukhombise impumelelo, ubungcweti ezifundweni, kanye nokufinyelela esikhundleni esikhulu nesivelele emphakathini.

Uma owesifazane ebona isihlahla sesundu esithelayo ephusheni lakhe, futhi empeleni wayenenkinga enkulu yokukhulelwa, khona-ke lokhu kusho ukuthi uzokhulelwa maduzane.

Lapho ebona izinsuku nezinsuku ngobuningi ezihlahleni zesundu, futhi lowo ophuphayo empeleni wayehlushwa ukuqoqwa kwezikweletu, lo mbono umthembisa izindaba ezinhle kanye nokukhokhwa kwazo zonke izikweletu.Umbono ubonisa futhi ukujabulela ukunethezeka nokuthula kwengqondo empilweni futhi ukususa ukudabuka nobunzima.

Isihlahla sesundu esincane ephusheni

Ukubona isihlahla sesundu ephusheni lowesifazane okhulelwe kuwubufakazi bokuthi uzozala intombazane enobuhle obukhulu futhi enempilo empilweni yakhe Uma kwenzeka ukuthi isundu ephusheni lifushane ngokuphawulekayo , khona-ke umbono ubonisa ukuthi umnikazi wephupho uyobe eyinyumba, futhi uNkulunkulu ungoPhezukonke futhi Uyazi.  

Isundu ende ephusheni

Ukubuka isihlahla sesundu eside ephusheni kusho ukushada nowesifazane omuhle onemali enkulu nobuhle.Kuyoba isizathu sokujabula kwendoda.Umbono ungase ubonise intuthuko emsebenzini, ukuzuza impumelelo enkulu, nokuhola imali eningi endaweni. isikhathi esifushane kakhulu.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokusiphula isihlahla sesundu

Ukubuka umuntu ephusheni esiphula isundu, lokhu kungenye yamaphupho angathandeki ukubonwa ngoba liveza ukugula okubi komphuphi azoqhubeka ehlushwa isikhathi eside.Iphupho liwuphawu noma isixwayiso umphuphi ukuthi kufanele aqaphele bonke abantu abaseduze kwakhe futhi angakhulumi imfihlo yakhe kunoma ubani.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nesihlahla sesundu esiwayo

Ukuwa kwesundu ephusheni kungenye yamaphupho angathandeki ngoba kuveza ukwehluleka empilweni kanye nokudlula komboni ezinkingeni eziningi nezinkinga angeke akwazi ukuzixazulula noma ukuzinqoba, futhi kufanekisela ukufa.

Ukutshala isundu ephusheni

Ukutshala amasundu ephusheni kuyizindaba ezinhle kumuntu ophuphayo ukuthi kukhona okuzokwenziwa.Kungase kube iphrojekthi ethile futhi izozuza impumelelo enkulu ngesikhathi esifushane.Ukubona umuntu ephusheni ukuthi utshala amasundu ogwadule kukhomba ukwanda kwenzalo kanye nenzalo entsha.

Uma kwenzeka lowo ophuphayo engashadile futhi ebona ephusheni lakhe ukuthi utshale amasundu emhlabathini, lokhu kuwubufakazi bokuthi usuku lomshado wakhe lusondela nentombazane elungile enobuhle obuphakeme nezimfanelo eziningi ezinhle.Ukutshala isundu izihlahla ephusheni zibonisa ukuthi umphuphi uzothola izindaba ezinhle ezizoba isizathu sokujabula kwakhe, futhi kungase kubonise Iphupho libonisa futhi ukuzala noma umshado.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nezihlahla zesundu namanzi

Ukubona amasundu namanzi ephusheni kungenye yamaphupho aphethe izindaba ezinhle zokuhle nokudla futhi abonisa futhi amemezele ukuphela kosizi nezinhlungu lowo ophuphayo abhekana nazo kanye nokufika kwenjabulo nokuthula empilweni yakhe futhi, futhi ifanekisela ukufezeka kwamathemba nempumelelo empilweni kanye nokuthola isikhundla esivelele phakathi nenkathi ezayo.

Ukubona impova yesundu ephusheni

Uma owesifazane empeleni ehlushwa inkinga enkulu ekukhulelweni futhi ebona ephusheni lakhe isihlahla sesundu, khona-ke lo mbono ubhekwa njengezindaba ezinhle kuye nokukhulelwa kwakhe maduze, uNkulunkulu ethanda, kumuntu ogulayo, ngakho-ke ebona intende yesandla. impova yomuthi ephusheni ibonisa ukululama ngokushesha, futhi uma eboshiwe, umbono ubonisa ukuthi uzothola inkululeko ngokushesha.

Izihlahla zesundu ephusheni zifanekisela inala yokuziphilisa kanye nokuhle umphuphi azokuthola empeleni kanye nokufezwa kwezinhloso namaphupho.

Shiya amazwana

ikheli lakho le-imeyili ngeke lishicilelwe.Izinkambu eziyisibopho zikhonjiswa ngu *


I-Ezoickubika lesi sikhangiso