Ngiphuphe ukuthi ngizalwa yithi, kodwa ngokushesha washona, futhi kwaba nezinkinga eziningi eduze kwami, futhi ekupheleni kwephupho ngathola ukuthi indodakazi yami isaphila.