Ngiphuphe ngiphezu kwezitebhisi ezinde zensimbi, futhi ngesaba ukwehla, kwabe sekuphuka elinye lamazinyo ami angaphambili phezu kwesitebhisi esingaphezulu, futhi lalinomsindo kakhulu.