Ngiphuphe ngikhuleka emvuleni, imvula ibiyindilinga encane ebubanzini bokuqala kolwandle, kepha ngangena ngaqhubeka ngikhuleka kuNkulunkulu ngicela umusa wakhe omkhulu angiphe inala. imali bese ususa izinkathazo zami ngokukhanya okukhalayo, kusho ukuthini?
Ushadile unezingane kanye namashumi amane eminyaka ubudala